SVARFORUM.cz - forum o svá?eèkách a sva?ování


Chcete-li p?ispívat do fóra, musíte se zaregistrovat !


Nav?tivte také:   SVAR BAZAR    SVAR INZERT    SVAR INFO
Reklama na SVARFORUM

Nejste p?ihlá?en(a)

SVARBAZAR - internetov? bazar svá?eèek    SVARINZERT - akèní nabídky svá?ecí techniky    SVARINFO - magazín o praktickém sva?ování


Sva?itelnost z hlediska materiálù

FórumTémataP?íspìvkyPoslední p?íspìvek

Oceli obecnì

Problémy p?i sva?ování ocelí (mimo nerezù)
512677518-06-2020 22:39:03 od Adamw140

Nerez oceli

Sva?ování nerez ocelí
320387911-06-2020 22:37:48 od Caly

Hliník a jeho slitiny

V?e o sva?ování hliníkov?ch materiálù
281334206-06-2020 16:18:03 od pafik1605

Litina

Problematika sva?ování litin
65101602-05-2020 18:10:05 od pat

Mì? a její slitiny

Sva?ování materiálù na bázi mìdi (mì?, bronz, mosaz)
52775Vèera 20:56:20 od bobobo

Nava?ování a renovace

Nava?ování speciálních vrstev, opravy a renovace dílù.
1221923Dnes 12:14:21 od AndyS

Ostatní kovové materiály

Jiné a speciální materiály a jejich sva?ování.
6054923-05-2020 11:16:54 od bouraè

Plasty

Plasty a jejich sva?itelnost a sva?ování.
4439602-08-2019 15:16:13 od malinkej

Svá?eèky a sva?ování podle metod

FórumTémataP?íspìvkyPoslední p?íspìvek

MMA svá?eèky a sva?ování obalenou elektrodou

V?e o dosud nejpopulárnìj?í metodì sva?ování obalenou elektrodou.
11512010921-06-2020 09:30:50 od JaroslavPavel

TIG/WIG svá?eèky a sva?ování

V?echno o sva?ování "pod argonem" netavící se elektrodou
100813624Vèera 21:32:08 od rcp

MIG/MAG svá?eèky a sva?ování

Diskuse k provozování poloautomatù MIG/MAG
Tzv. céóèek.
200831432Dnes 12:01:42 od Sluneèník

Sva?ování plamenem a ?ezání kyslíkem

Diskuse o sva?ování plamenem a ?ezání kyslíkem.
Autogeny, Propan-butan, Kyslíko-vodíkové svá?eèky, vyvíjeèe, a dal?í....
250366214-06-2020 22:46:30 od bouraè

Bodovky a spottery

V?e o sva?ování elektrick?m odporem.
9365326-12-2019 12:40:03 od Martin_S14

SAW - sva?ování pod tavidlem

V?e o sva?ování pod tavidlem. Zdroje, traktory, automaty, technologie.
3612-03-2015 22:05:27 od pa3q.m

Ostatní svá?eèky a jiné stroje

Jiné svá?eèky a metody sva?ování.
9970921-04-2020 00:55:30 od ihlan

Mechanizace, automatizace a robotizace

Jak si ulehèit sva?ování a p?edat práci strojùm. Polohovadla a jiné p?ípravky.
3345714-06-2020 23:41:09 od ihlan

Svá?eèky v?eobecnì + p?íslu?enství

V?eobecná diskuse o sva?ování a svá?eèkách v?ech typù.
392482822-06-2020 10:10:53 od Dawe

Svá?eèky na plasty

V?e kolem svá?eèek na plasty. Polyfùzní svá?eèky, horkovzdu?né svá?eèky, extrudery, elektrotvarovky, apod.
54015-08-2018 09:13:16 od alzbeta1970

Va?e / na?e stroje, aneb èím va?íme

Galerie na?ich/va?ich svá?eèek. Uka?te svìtu èím va?íte! Pochlubte se sv?m strojem!
208466322-06-2020 20:06:36 od varok

P?íbuzné technologie (ne)související se sva?ováním

FórumTémataP?íspìvkyPoslední p?íspìvek

Pájení, letování

Pájení, letování, pájeèky, pájky. V?e o pájení na tvrdo i na mìkko.
110136722-06-2020 13:59:19 od ihlan

Tepelné zpracování

V?e o tepelném zpracování p?i sva?ování. P?edeh?evy, doh?evy, ?íhání, kalení apod.
2527124-05-2020 21:13:47 od Radim

?ezání plasmou

V?e o ?ezání a vypalování plasmou. Plasmové ?ezaèky. Problémy, tipy, rady.
144222515-06-2020 08:35:27 od KMU1

Brou?ení, le?tìní, povrchové úpravy

Finalizace svarù, p?íprava svarov?ch ploch, povrchové úpravy apod.
74135221-06-2020 17:42:41 od pafik1605

Zpracování kovù obecnì

Diskuse o zpracování kovù obecnì. Kovoobrábìní, apod.
1633957Dnes 07:16:47 od jarinox

Jiné p?íbuzné technologie

Ostatní technologie a práce související se sva?ováním.
4053316-04-2020 23:44:34 od rcp

Nabíjeèky, nabíjení, startování

V?e o nabíjeèkách, startovacích zdrojích, nabíjení akumulátorù a startování vozidel.
2445808-01-2020 12:46:25 od Va?ekP

Lidé a p?edpisy kolem sva?ování

FórumTémataP?íspìvkyPoslední p?íspìvek

Svá?eèi, personál, kurzy, ?kolení

V?e kolem lidí ve sva?ování.
214226710-06-2020 20:13:22 od jirkati

P?edpisy, normy, zákony

Legislativa kolem sva?ování.
13698527-04-2020 07:53:33 od David77

Ochranné pomùcky, kukly

Samostmívací kukly a ostatní ochranné pomùcky pro svá?eèe.
1713615Vèera 03:27:41 od Dawe

Diskuse k serverùm Svarbazar a v?eobecná diskuse

FórumTémataP?íspìvkyPoslední p?íspìvek

Diskuse k èlánkùm na SVARINFO

Diskutujte o jednotliv?ch èláncích ze SvarInfa!
130182919-06-2020 10:23:09 od Dexx

Informace o fóru

Statistika fóra
Celkem registrovan?ch u?ivatelù: 9564
Témat: 8939
P?íspìvkù: 145981
Informace o u?ivateli
Nejnovìj?í registrovan? u?ivatel: Sluneèník
Registrovaní u?ivatelé online: 4
Hosté online: 67
Online: 
AndyS,
Honza007,
KMU1,
Lisiak

Zápatí

REKLAMA na SvarFóru

O SvarFóru + Pravidla

Powered by PunBB

SVARFORUM diskusní fórum o svá?eèkách, svá?eèích a sva?ování kovù i plastù.
Ze skupiny SVARWEB - portál va?eho sva?ování.   2005 -  2020


Doporuèujeme:  Dìtské montérky a maskáèe ? Svá?eèky MIGO a ELDYS

三体全集,三TXT,三体全集txt下载
homeaboutnewsPartnerscontact
庶嫡女好虐吗嫡女文系列重生之高门嫡女 在线阅读嫡女归云景重生之嫡女为妃安乔百度云
重生之锦绣作者森鹿吖嫡女嫡女在种田gl嫡女鸠毒txt嫡女重生之嫡女为妃下载书包网替嫁嫡女太子滚开免费读