Loytec

Osnovan 1999. godine, LOYTEC electronics GmbH danas je me?u vode?im evropskim pru?aocima inteligentnih umre?enih kontrolnih proizvoda za automatizaciju zgrada. LOYTEC se isklju?ivo oslanja na otvorene i standardizovane komunikacijske protokole. U aprilu 2016. godine, LOYTEC se pridru?io Delta Group, vode?em pru?aocu usluga upravljanja energijom i toplotom, koja slu?i kao centar izvrsnosti za automatizaciju zgrada.

VI?E INFORMACIJA

Eelectron

Eelectron je italijanska kompanija koja proizvodi KNX standardne elektronske hardverske i softverske ure?aje. Asortiman proizvoda namenjen je automatizaciji hotela, razvoju ku?e i automatizaciji zgrada.
?lan je KNX udr?enja za kategoriju proizvo?a?a od 2005., Eelectron je vode?i primer na nacionalnoj sceni u podru?ju evropskih standardnih protokola.

VI?E INFORMACIJA

Za?to izabrati nas?


OTVORENI PRISTUP

Nudimo otvorenu saradanju, uvid u celokupnu projektnu dokumentaciju pre potpisivanja (pred)ugovora i poku?a?emo da odgovorimo na sva pitanja kako biste nam ukazali poverenje.


?KONTINUIRANI KVALITET

13 godina iskustva, daju nam sigurnost da garantujemo da su na?i radovi, od grubih do finalnih, visokokvalitetni kontinuitetu, u svim segmentima izgradnje.


POUZDANOST

Dobro organizovan i obu?en kadar ?irom Srbije, spreman da pru?i odgovore na svaki zahtev, u najkra?em mogu?em vremenskom roku.


MOGU?NOSTI

Nudimo Vam mogu?nost da, u prvim projektnim fazama, uskladimo sve ?elje kako bismo u kasnijim fazama razvoja projekta do?li do najboljeg re?enja na obostrano zadovoljstvo.


ODGOVORNOST

Ugovorne obaveze ispunjavamo odgovorno, potpuno i bez ka?njenja. U skladu sa svim propisima i standardima, svi na?i objekti poseduju upotrebnu dozolu i uredno su uknji?eni.

Ko smo mi?

Nastojimo da na?i radnici obavljaju kompletan posao.

Tome doprinose brz odziv, obu?en kadar, iskusni in?enjeri i raspolo?ivost korisniku svih 365 dana u godini.

Uvo?enjem savremenih na?ina poslovanja, za kratko vreme smo ostvarili velike reference i poslove.

VI?E

 

Odli?no obu?en kadar i servis opremljen najsavremenijom tehnologijom, kao i veliki broj servisnih vozila, daju nam mogu?nost da servisne usluge pru?imo na celoj teritoriji Srbije.

Uvoznici smo i distributeri opreme u delatnosti kojom se bavimo.

Partnerima omogu?avamo da opremu koju uvozimo dobiju po partnerskim cenama.

VI?E

 

Tesla sistemi su po drugi put izabrani za nagradu Superbrands Srbije.

Nalaze se me?u 79 kompanija koje posluju u Srbiji ?iji superbrend traje deceniju, od prvog progla?enja 2007. godine do poslednjeg progla?enja pobednika 2018. godine.

 

Udru?enje in?enjera "Tesla" je dobrovoljno, nevladino i neprofitabilno udru?enje, osnovano 2014. godine radi ostvarivanja ciljeva u svrhu razvoja i unapre?enja elektrotehnike u oblasti prakti?ne primene.

Tesla sistemi su zlatni sponzor Udru?enja in?enjera ?Tesla“.

Pratite najnovije vesti

Vendori

ISO Standardi

ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
ISO 20000
ISO 22301
ISO 27001
ISO 37001
ISO 50001